Parc Logìstic de Transport

Santa Perpetua de Magoda, Italy. 2009

CIVIC INFRASTRUCTURE
PREVIOUS PROJECT NEXT PROJECT
MENU
 • Description

  El projecte del nou Parc Logístic s’insereix en el paisatge del Torrent de les Salzies amb la voluntat de minimitzar les afectacions que una instal·lació d’aquesta escala provoca en un entorn natural. Així, el traçat de les vies d’accés es fa en zig-zag, organitzant els aterrassaments d’estacionament que es van separant per talussos plantats amb vegetació autòctona. L’edificabilitat del sector es situa concentrada en la cota superior, sensiblement alineada amb el vial d’accés.

  Es projecten dos edificis lineals, disposats com dos talussos més, paral·lels al sistema d’infiltracions verdes. La seva volumetria es disposa a cavall entre dues terrasses consecutives, de tal manera que el volum resultant sigui equivalent al del bosc adjacent. Els usos assignats també estan organitzats en dos blocs autònoms: a la cota superior es situa l’edificació vinculada al parc logístic amb tots els serveis directament vinculats als conductors i vehicles estacionats. A la cota immediatament inferior es situa l’edificació esportiva amb els serveis adscrits als usos esportius.

  Architects: A. Arriola, C. Fiol, X. Arriola, M. Lundström,  K. Brüggen, B. Tomova, E.Ferrucci, A.Sedda
  Structure: BOMA, A. Obiol

   

   

 • Images
 • Facts + data

  Promotor: Moventia
  Budget: 3.435.728 euros
  Surface: 8.072 sqm