Sala de ball La Paloma

Barcelona, Spain. 2007

REHABILITATION
PREVIOUS PROJECT
MENU
 • Description

  La transició de la popular sala de ball a sala de concerts i discoteca de nit es va fer gradualment els darrers anys sense que s’hagin fet les mesures correctores que permetin la convivència amb el barri i els seus residents més pròxims, especialment a la nit. Per altra banda, el creixement de les activitats de la sala ha provocat també el creixement dels espais annexes a l’activitat. 

  El projecte de remodelació de la sala de La Paloma preveu la ordenació i racionalització dels usos de la sala de ball i dels altres usos que justifiquen la seva activitat. Aquesta ordenació es fa amb la finalitat de incorporar els usos que actualment estan fora de la nau de La Paloma amb l’objectiu de concentrar l’activitat de la sala en la projecció de la mateixa, minimitzant la contaminació acústica que actualment es produeix, via plantes baixes, als immobles de la resta de la illa compresa entre els carrers Paloma, Tigre i Lleó. Paral·lel ament es projecta la insonorització integral de l’evolvent de la sala, actuant als paraments verticals i horitzontals així com a tots els junts existents amb les edificacions veïnes. 

  Architects: C. Fiol, A. Arriola, A. Curreli, B. Pregnolato, M. Caldas, M. del Río
  Structure: BOMA, A. Obiol 
  Consultants: Proyectos S.A., Estudi Acústic ARAU

 • Images
 • Facts + data

  Promotor: Sala La Paloma
  Surface: 1.600 m2
  Budget: 3.323.159 euros