NOVA SEU DE L’INSTITUT D’ESTUDIS FINANCER,  Barcelona

 

 

TEAM:                                           A. Arriola, C. Fiol

                                                       E. Angelats, G. Betti

                                                       L. Monaco, S. Sykorova

                                                       E. Calaresu, F. Forcesi

                                                       E. La Rosa, M.L. Convertino

                                                       R. Guerra

COLLABORATORS:                    J&G , installations              

CLIENTS:                                      Hotel Gran Via 620

BUDGET:                                      634.242,63 €

SURFACE:                                    2.166,91 mq

YEAR:                                           2014