Carmen Fiol, sòcia de la setmana d’ARQUIN-FAD.

https://mailchi.mp/b9202c2474fa/fadnews-del-30-de-setembre-al-6-doctubre?e=443605a4d3