SECCIÓ LONGITUDINAL PLACE DE LA LIBERTÉ-Default-000