W:300_NOVA SEU D.T GENERALITAT DE MANRESA300_F01_DIBUIXOS�7_A